Kırmızı Takım ve Zafiyet Tarama Testi Hizmetleri

Günümüzde red team yaklaşımı ile saldırgan motivasyonu ve profili simüle edilerek kurum ve organizasyonlara güvenlik testi yapılmaktadır. Fiziksel ve sanal anlamda kuruma ait tüm istihbarat toplanarak sızma girişimi için bilgiler elde edilmekte ve kurum iç ağına sızılarak red team aktivitelerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Aktiviteler gerçekleştirilirken gerçek bir senaryoda kurumun hangi anda hangi aksiyonu aldığının tespit edilebilmesi için sadece üst düzey yöneticilerin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmelidir. Çeşitli senaryolarda kurumda mavi takım bilgilendirilerek karşılıklı etkileşim de beklenebilmektedir. Secure future red team testi kapsamında kuruma dair fiziksel istihbarat toplamakta, kurum çevresinden kablosuz ağa sızma testi gerçekleştirmekte ve kurum ağına sızma motivasyonu içinde çalışmaktadır. Kullanılan son teknoloji cihazlar ve yazılımlarla birlikte kalifiye personeliyle red team aktivitelerini gerçekleştirmektedir. Testler sonucunda kuruma rapor yazılarak zafiyetler ve kapatılma süreci hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Red team otomasyonu ile kurum ağına konumlandırdığımız yazılımımız, güncel APT gruplarının taktik ve tekniklerini kullanarak eylemler gerçekleştirmekte, bir red team üyesinin yaptığı teknik aşamaları otomatik olarak sistemleri tespit ederek gerçekleştirmektedir. Yatayda ve dikeyde yayılma gerçekleştirerek kurum ağında mümkün olan en iyi performansı sergilemekte ve çeşitli platformlara entegre olarak rapor sunmaktadır. Yaptığı aktiviteleri detaylı raporlandırarak güvenlik ürünlerine entegrasyonu kolaylaştırmakta ve süreçleri iyileştirmektedir.