İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Çözümleri

İş Sürekliliği (Business Continuity)Nedir?

Herhangi bir deprem, sel, yıldırım, sunucu veya diğer donanım arızaları, elektrik veya internet kesintisi, kritik personelin işten ayrılması vb olağanüstü durumlarda kuruluşların kritik faaliyetlerini çok az zayiatla geçirmesini, kriz anına hazır olması durumuna İş Sürekliliği (Business Continuity) denir. İş Sürekliliği Organizasyon, Kurum ve kuruluşların değer yaratan faaliyetlerini, herhangi bir felaket, kriz ve afet durumunda önceden belirlenen seviyede yürütebilme becerisidir. İş Sürekliliği sistemi bulunan bir kurumda, her zaman başa gelme ihtimali olan Deprem, Sel, Yangın, Teknolojik Donanım kaybı, yazılımın çökmesi, kişisel hatalar vb. felaketlerle karşı karşıya kaldığı zaman krizi önceden oluşturduğu kriz yönetim planları, iş süreklilik planları doğrultusunda soğuk kanlılıkla geçirilir. Gerek organizasyonel güven, gerekse marka değerini yerle bir edecek itibar azaltıcı durumları durumlar profesyonel bir şekilde engellenmiş olur.

Felaket Kurtarma (Disaster Recovery)

İş sürekliliğiniz için her zaman verilerinizi korumanız ve sistemlerinizin kesintisiz olarak çalışmasını sağlamanız gerekmektedir. Bunun yanı sıra ortaya çıkabilecek yerel sorunlar ve altyapı arızaları kurumları geri dönüşü olmayan felaketlere sürükleyebilir. Bu şekilde tek bir bölgeyi etkileyecek sorunlar veya üretim ortamlarında oluşabilecek geri dönülemeyecek boyutta arızalara karşı verilerinizi birden çok veri merkezinde tutma yöntemine Disaster Recovery (Felaket Kurtarma) denir. Felaket Kurtarma veya Disaster Recovery, kritik iş uygulamalarınızın kesintisiz çalışması veya en kısa zamanda geri döndürülebilmesi amacıyla tüm sistem ve bilgilerin farklı lokasyonda bir veri merkezinde kopyalanması hizmetidir.

Secure Future İş Sürekliliği (Business Continuity) & Felaket Kurtarma Hizmetleri

Secure Future içerisinde bu alana odaklanmış Store Future ekibi olarak bu alanda birçok projeye imza atmış ekip arkadaşlarımızla şirketlerin İş Sürekliliği (BC) ve Felaket Kurtarma (DR) planlarını hazırlamasında yardımcı oluyoruz. Geçmiş tecrübemizi müşterilerimizle paylaşarak bu konudaki ihtiyaçları ortaya koyup, şirketlere en uygun İş sürekliliği veya Felaket kurtarma senaryolarını oluşturmakta yol gösteriyoruz. Business Continuity ve Disaster Recovery konularında gelişmiş ürün bilgimiz ve tecrübemizle

- Sistemlerin süreklilik (High Availability) perspektifinden analizi
- Kritik verilerin korunması
- Yedekleme planlarının oluşturulması & uygulanması
- Uygun yedekleme ve replikasyon donanımlarının kararlaştırılması ve çalışır hale getirilmesi
- Felaket Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery Center) sistemlerinin oluşturulması
- Aktif-Aktif & Aktif-Pasif veya 3 Veri Merkezi(3DC) gibi iş sürekliliği sistemlerinin planlanması ve uygulamaya geçilmesi
- Felaket Kurtarma testleri
- Tüm yedekleme ve iş sürekliliği işlerinin yönetilmesi

gibi konularda müşterilerimize yardımcı olmaktayız. İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma konularında sorularınız ve ihtiyaçlarınız için her zaman info@securefuture.com.tr mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.